Miếng chèn Inox 305x2540mm

          ( 0 Đánh giá )

Miếng chêm đồng Brass Shim độ dày 0.05x305x2540mm

3,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.01mm

6,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.02mm

5,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.03mm

3,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.04mm

3,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.05mm

4,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.07mm

3,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.08mm

3,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.15mm

3,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.1mm

3,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.2mm

3,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.25mm

3,600,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.3mm

3,800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.4mm

3,800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Miếng chèn inox dày 0.5mm

3,900,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat