Búa kỹ thuật

          ( 0 Đánh giá )

Búa đầu dẹp cán gỗ 350 gram Ega Master 69702

319,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa đầu dẹp cán gỗ 250 gram Ega Master 69701

273,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 600 gram Ega Master 69747

521,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 525 gram Ega Master 69746

483,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 450 gram Ega Master 69745

432,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 350 gram Ega Master 69744

407,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán gỗ 600 gram Ega Master 69611

842,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán gỗ 525 gram Ega Master 69610

442,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán gỗ 450 gram Ega Master 69609

394,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán gỗ 350 gram Ega Master 69608

369,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhựa không nãy 490 gram Ega Master 55327

550,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhựa không nãy 340 gram Ega Master 55326

540,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa đục 500 gram Ega Master 69678

580,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa đầu dẹp cán gỗ 200 gram Ega Master 69700

270,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán sợi thủy tinh 250 gram Ega Master 69743

390,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Búa nhổ đinh cán gỗ 250 gram Ega Master 69679

350,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat