Cờ lê, kiềm và mỏ lết Retta

          ( 0 Đánh giá )

Kìm mỏ nhọn 160mm Retta RKB0160

118,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê lực 1/2", 50-225Nm Retta RTK5022

2,640,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê tự động 04 trong 01 Retta RCA1019

390,000đ 420,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê lực 100Nm Retta RTK1010

1,870,000đ 2,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê lực 200Nm Retta RTK12020

2,000,000đ 2,350,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê lực 300Nm Retta RTK6030

225,000đ 2,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cờ lê lực 25Nm Retta RTK0225

1,650,000đ 1,950,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm tuốt dây điện 205mm Retta RKS0165

290,000đ 370,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Bộ cờ lê hai đầu tròng 06 đến 22mm Retta RYA6722

1,000,000đ 1,200,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dụng cụ kẹp gắp đồ vật Retta RFT6000

200,000đ 150,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Bộ đóng chữ 5mm Retta RHC5000

360,000đ 420,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bấm ghim gỗ 4 đến 8mm Retta RMZ0176

144,000đ 170,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bấm ghim gỗ 6 đến 10mm Retta RMZ0610

240,000đ 270,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat