Dũa kỹ thuật- Đục

Giũa chia thành 03 loại chính thông qua kích thước lưỡi cắt hay mặt độ lưỡi cắt.

Giũa thô: Thường dùng hay gọi là giũa phá, do khi giũa, lưỡi giũa bào mòn phôi nhanh, sẹo để lại lớn.
Giũa trung: Second cut, tiến hành sau giũa trên, bào mòn bề mặt chậm hơn, vết cắt để lại mịn hơn.
Giũa tinh hay giũa mịn: Third  cut, bước cuối của công đoạn giũa. Cho bề mặt mịn, vế cắt nhỏ, nông, thường là khâu hoàn thiện.

          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 25x250 mm Ega Master 62853

375,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 24x200 mm Ega Master 62851

300,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 21x200 mm Ega Master 62850

300,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 18x150 mm Ega Master 62849

145,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 15x125 mm Ega Master 62848

110,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục nguội dẹp 12x100 mm Ega Master 62847

96,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 20x500 mm Ega Master 63354

380,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 20x400 mm Ega Master 63353

360,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 18x400 mm Ega Master 63352

330,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 18x350 mm Ega Master 63351

320,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 16x300 mm Ega Master 63349

240,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 16x250 mm Ega Master 63348

230,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 16x200 mm Ega Master 63347

220,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 20x500 mm Ega Master 63346

320,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 18x400 mm Ega Master 63344

280,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đục sắt mũi nhọn 18x350 mm Ega Master 63343

260,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat