Kìm các loại Ega Master

Kìm các loại Ega Master bao gồm: kềm đa năng, cắt cáp, dây điện, đinh, nhổ đinh. Kềm răng, vạn năng, cắt uốn kẹp kết hợp. Kềm mỏ nhọn đầu thẳng, đầu cong 45 độ, cong 90 độ. Kìm mỏ nhọn đầu bằng, đầu tròn, mũi nhọn thẳng.

Tuốt dây điện, tuốt vỏ dây, kìm bóc vỏ dây điện. Cắt heavy duty, kềm cắt đinh. Rút đinh tán rivet, đinh rivet inox.

 Kìm đa năng (kìm mỏ bằng), Kìm mỏ nhọnkìm cắtKìm mở phekìm cắt cápkìm nhổ đinhkìm vạn năngkìm tuốt dây, kìm bấm chết, kìm bấm rivet, kìm cua, kìm cắt cộng lực, kìm bấm lỗ, kìm mỏ quạ, kìm bấm cose, kìm điện tử, …

          ( 0 Đánh giá )

Kìm bấm rive 260 mm Ega Master 61340

923,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bấm cos cáp xoắn Ega Master 62521

3,800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cáp xoắn 24 inch Ega Master 62520

9,800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cáp xoắn 42 inch Ega Master 62519

9,500,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cáp xoắn 36 inch Ega Master 62518

6,600,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cộng lực 42 inch Ega Master 62206

4,800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cộng lực 36 inch Ega Master 62205

4,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cộng lực 30 inch Ega Master 62204

2,300,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cộng lực 24 inch Ega Master 62203

1,560,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cộng lực 18 inch Ega Master 62202

1,210,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cáp xoắn 24 inch Ega Master 62517

3,550,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt dây cáp xoắn Ega Master 62516

8,240,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cộng lực 8 inch Ega Master 62200

900,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cộng lực 24 inch Ega Master 62514

4,030,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cộng lực 24 inch Ega Master 62513

6,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt cộng lực 14 inch Ega Master 62201

1,039,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat