Dây cáp vải bản tròn - Round Sling

          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 6m (Round Sling)

1,450,000đ 1,470,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 5m (Round Sling)

933,000đ 955,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn, dài 5m (Round Sling)

750,000đ 770,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 5m (Round Sling)

575,000đ 595,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cáp vải bản tròn 2 tấn, chiều dài 5m

419,000đ 435,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cáp vải bản tròn 2 tấn, chiều dài 6m

503,000đ 535,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 8m (Round Sling)

1,845,000đ 1,870,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 6m (Round Sling)

1,107,000đ 1,135,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn, dài 6m (Round Sling)

890,000đ 915,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 6m (Round Sling)

680,000đ 700,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cáp vải bản tròn 2 tấn, dài 8m

657,000đ 680,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 10m

2,235,000đ 2,255,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 8m (Round Sling)

1,510,000đ 1,535,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 7m (Round Sling)

785,000đ 800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Cáp vải bản tròn 2 tấn, dài 10m (Round Sling)

815,000đ 835,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 12m

2,675,000đ 2,695,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat