Dây cáp vải tròn 3 tấn _Round Sling

          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 5m (Round Sling)

575,000đ 595,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 6m (Round Sling)

680,000đ 700,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 7m (Round Sling)

785,000đ 800,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 8m (Round Sling)

890,000đ 910,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 9m (Round Sling)

1,000,000đ 1,025,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 10m

1,107,000đ 1,135,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 12m

1,315,000đ 1,340,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 14m

1,530,000đ 1,555,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 15m

1,635,000đ 1,655,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 16m

1,335,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 20m

1,655,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 1m (Round Sling)

140,000đ 165,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 2m (Round Sling)

245,000đ 265,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 3m (Round Sling)

350,000đ 370,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 4m (Round Sling)

470,000đ 490,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat