Dây cáp vải bản dẹt- Webbing

 

          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 6M

7,286,000đ 7,300,000đ
          ( 2 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 18M

11,475,000đ 11,495,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 16M

10,755,000đ 10,775,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 12M

8,180,000đ 8,200,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 8M

4,048,000đ 4,065,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 12M

13,415,000đ 13,435,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 8M

9,315,000đ 9,335,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 10M

6,885,000đ 6,900,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 6M

4,500,000đ 4,520,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 16M

7,650,000đ 7,675,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 14M

6,755,000đ 6,775,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 12M

5,850,000đ 5,870,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 12 tấn, 14M

5,245,000đ 5,265,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 12M

3,765,000đ 3,785,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 8 tấn, 8M

2,010,000đ 2,030,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 7M

1,183,000đ 1,200,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat