Dây cáp vải - Dây đai Total

          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 1 tấn 2 mét TOTAL THTWS0102

88,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 1 tấn 3 mét TOTAL THTWS0103

116,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 2 tấn 2 mét TOTAL THTWS0202

152,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 2 tấn 3 mét TOTAL THTWS0203

200,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 3 tấn 2 mét TOTAL THTWS0302

217,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải cẩu hàng 3 tấn 3 mét TOTAL THTWS0303

283,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 1.5 tấn 6 mét Total THTRS2061

149,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 2 tấn 10 mét Total THTRS2101

210,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 3 tấn 6 mét Total THTRS3061

230,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 3 tấn 10 mét Total THTRS3101

284,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 4 tấn 10 mét Total THTRS4101

355,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây đai 5 tấn 10 mét Total THTRS5101

400,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat