Đầu tuýp- Socket

          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp 3/4 inch - 21mm Ega Master 60502

290,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp 3/4 inch - 19mm Ega Master 60501

283,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 1/2 inch - 3/4 inch Ega Master 60699

413,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 3/4 inch - 1/2 inch Ega Master 60700

728,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 3/4 inch - 1 inch Ega Master 60701

874,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 1 inch - 3/4 inch Ega Master 60702

878,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu lắc léo 3/8 inch Ega Master 60704

951,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu lắc léo 1/2 inch Ega Master 60705

951,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 1/2 inch - 3/4 inch Ega Master 65882

401,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 3/4 inch - 1 inch Ega Master 65883

544,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 3/4 inch - 1/2 inch Ega Master 65886

508,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp chuyển đổi 1 inch - 3/4 inch Ega Master 65040

1,104,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp lục giác 6 mm Ega Master 66746

109,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp lục giác 5 mm Ega Master 66745

109,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp lục giác 4 mm Ega Master 66744

100,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp lục giác bông T40 Ega Master 66838

268,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat