Dây cáp vải tròn 5 tấn _Round Sling

          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 5m (Round Sling)

933,000đ 955,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 6m (Round Sling)

1,107,000đ 1,135,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 8m (Round Sling)

1,510,000đ 1,535,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 10m

1,860,000đ 1,885,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 1m (Round Sling)

223,000đ 245,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 2m (Round Sling)

397,000đ 420,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 3m (Round Sling)

573,000đ 595,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 4m (Round Sling)

757,000đ 780,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat