HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 30 Tấn

7,570,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

11,560,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 16M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 16M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-16M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

12,893,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 18M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 18M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-18M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

14,248,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 20M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 20M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-20M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

8,916,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

6,236,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

4,876,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác