HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn

409,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

520,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

620,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

720,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

829,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 7M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 7M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-7M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

929,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,137,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,334,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác