HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải tròn 3 tấn _Round Sling

106,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 1m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

190,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

270,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

358,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 4m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

440,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 5m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

520,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 6m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

600,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 7m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-7M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

680,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 8m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

765,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 9m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-9M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

850,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 10m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,010,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 12m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,170,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 14m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-14M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,250,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 15m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-15M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,335,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 16m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-16M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,655,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 20m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-20M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

Đối tác