HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn Eye to eye

100,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 1M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 1M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

148,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn 2M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

196,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

253,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

301,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

349,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

405,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 7M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 7M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-7M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

456,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

554,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác