HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng cụ cầm tay bằng inox

Liên Hệ

Kìm Inox mũi nhọn

Kìm Inox mũi nhọn

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm nhọn Inox mũi cong

Kìm nhọn Inox mũi cong

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox đa năng

Kìm Inox đa năng

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm bằng Inox mũi dài

Kìm bằng Inox mũi dài

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox tuốt dây điện

Kìm Inox tuốt dây điện

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox cắt mẩu

Kìm Inox cắt mẩu (thi công điện)

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt Inox

Kìm cắt Inox

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt cường lực Inox

Kìm cắt cường lực Inox

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox mỏ tròn

Kìm Inox mỏ tròn

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Búa kỹ thuật bằng Inox 420

STAINLESS STEEL JOINER'S HAMMER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Búa tạ bằng Inox 420

STAINLESS STEEL SLEDGE HAMMER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420) 

Chi tiết

Liên Hệ

Búa đầu tròn bằng Inox 420

STAINLESS STEEL BALL PEIN HAMMERS

Code: 38068

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Chiều dài: 350mm

- Trọng lượng: 450g

Chi tiết

Liên Hệ

Tủ đồ nghề bằng Inox 420

STAINLESS STEEL ROLLER CABINET

Code:51478

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Kích thước: 680x470x935 mm

- Trọng lượng: 63kg

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít bake bằng inox

STAINLESS STEEL PHILIPS SCREWDRIVER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít dẹp bằng Inox 420

STAINLESS STEEL ELECTRICIAN SCREWDRIVERS

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Lục giác dài bằng inox 420

STAINLESS STEEL LONG PATTERN WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng bằng Inox (INCH)

STAINLESS STEEL COMBINATION WRENCHES (INCH)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng bằng Inox (mm)

STAINLESS STEEL COMBINATION WRENCHES (MM)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420) 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ quạ bằng inox 420

STAINLESS STEEL BOX JOINT PINCER PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm nhổ đinh bằng inox 420

STAINLESS STEEL END CUTTING NIPPER MINI PLIER

Code: 38089

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Chiều dài: 110mm 

Chi tiết

Đối tác