HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây chằng hàng

976,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 2M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 2M (100mm)

Model: CH10T-2M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

947,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 1M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 1M (100mm)

Model: CH10T-1M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

765,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 1M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 1M (75mm)

Model: CH10T-1M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

235,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 2M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 2M

Model: CH5T-2M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

220,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 1M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 1M

Model: CH5T-1M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

157,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 3 tấn, dài 1M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 3 tấn, dài 1M

Model: CH3T-1M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

69,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 1 tấn, dài 1M

Cáp vải có tăng đơCARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 1 tấn, dài 1M

Model: CH1T-1M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,099,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 6M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 6M (100mm)

Model: CH10T-6M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,071,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 5M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 5M (100mm)

Model: CH10T-5M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,013,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 3M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 3M (100mm)

Model: CH10T-3M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

796,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 2M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 2M (75mm)

Model: CH10T-2M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

294,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 5M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 5M

Model: CH5T-5M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

264,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 3M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 3M

Model: CH5T-3M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

165,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 3 tấn, dài 2M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 3 tấn, dài 2M

Model: CH3T-2M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

73,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 1 tấn, dài 2M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 1 tấn, dài 2M

Model: CH1T-2M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,128,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 7M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 7M (100mm)

Model: CH10T-7M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,050,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 7M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 7M (75mm)

Model: CH10T-7M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

879,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 3M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 3M (75mm)

Model: CH10T-3M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

321,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 6M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 6M

Model: CH5T-6M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

279,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 5 tấn, dài 4M

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 5 tấn, dài 4M

Model: CH5T-4M

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác