HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Cờ lê - Mỏ lết

Liên Hệ

Cờ lê vòng đóng 6 cạnh

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-160mm/ 5/8"-6"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Điếu thẳng 2 đầu vặn

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 6-32mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Điếu 2 đầu vặn góc

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 6-38mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Tuýp lắc đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 10-41mm

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đầu vòng đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 14-110mm/ 3/4"-2.5/8"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đầu mở đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-55mm/ 3/4"-2.3/16"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê móc điều chỉnh

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 19-170mm

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê móc

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 12-165mm

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng đóng 12 cạnh

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-200mm/ 3/4"-6"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê miệng đóng

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-200mm/ 3/4"-6"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đa giác

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 8-32mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê bán nguyệt

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 11-22mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê bánh cóc 2 đầu vòng

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 8-24mm/ 5/16"-15/16"

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê bánh cóc lắc léo

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 8-24mm/ 5/16"-15/16"

Có khuỷu xoay thay đổi vị trí tay làm việc.

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê bánh cóc đảo chiều

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 8-24mm/ 5/16"-15/16"

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê bánh cóc

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 8-24mm/ 5/16"-15/16"

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng hệ inch

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 3/16"-2.1/2"

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng hệ mét

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 3,2-65mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 1/4"-1.1/4"

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê 2 đầu mở hệ inch

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 1/4"-1.5/8"mm

Vật liệu: Cr-V

Chi tiết

Đối tác