HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn

1,249,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,450,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,893,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

2,324,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

2,728,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

3,357,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 15M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 14M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-15M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

3,140,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 14M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 14M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-14M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác