HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng cầm tay dùng khí nén

Liên Hệ

Máy cưa khí nén

PNEUMATIC BODY SAW

Code: 50783

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Lưỡi cưa: 24T/32T

- Tốc độ không tải: 10000 vòng/phút

- Hành trình: 10mm

Chi tiết

Liên Hệ

Búa đục bê tông khí nén

PNEUMATIC HAMMER

Code: 57082

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính: 10mm

- Tốc độ không tải: 3500 Vòng/phút

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

Chi tiết

Liên Hệ

Máy mài thẳng khí nén

PNEUMATIC STRAIGHT GRINDER

Code: 57078

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính: 6mm

- Tốc độ không tải: 22000 Vòng/phút

 

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

Chi tiết

Liên Hệ

Máy mài góc khí nén

PNEUMATIC ANGLE GRINDER

Code: 57079

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính: 6mm

- Tốc độ không tải: 18000 Vòng/phút

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

Chi tiết

Liên Hệ

Máy mài góc khí nén

PNEUMATIC ANGLE GRINDER

Code: 57080

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính: 125mm

- Tốc độ không tải: 11000 Vòng/phút

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

 

Chi tiết

Liên Hệ

Máy mài bằng dây belt

PNEUMATIC BELT SANDER

Code: 57077

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Kích thước dây belt: 20x520mm

- Tốc độ không tải: 16000 Vòng/phút

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

 

Chi tiết

Liên Hệ

Máy mài bằng dây belt

PNEUMATIC BELT SANDER

Code: 57076

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính dây belt: 10x300mm

- Tốc độ không tải: 16000 Vòng/phút

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

 

Chi tiết

Liên Hệ

Máy đánh bóng bằng khí nén

PNEUMATIC SANDER

Code: 57074

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính đánh bóng: 6"

- Tốc độ không tải: 12000 Vòng/phút

 

- Áp lực làm việc: 6.3 bar

Chi tiết

Liên Hệ

Máy đánh bóng bằng khí nén

PNEUMATIC SANDER

Code: 57081

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính đánh bóng: 178mm

- Tốc độ không tải: 7000 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Máy khoan khí nén

PNEUMATIC DRILL

Code: 57073

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Khả năng lắp mũi khoan: 10mm

- Tốc độ 1800 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Máy khoan khí nén

PNEUMATIC DRILL 

Code: 57072

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Khả năng lắp mũi khoan: 10mm

- Tốc độ 1800 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít khí nén - đầu ngang

PNEUMATIC RATCHET

Code: 57071

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Tốc độ 1800 Vòng/phút

- Tầm lực: 13 Nm

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít khí nén

PNEUMATIC SCREWDRIVERS

Code: 57070

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Tốc độ: 1800 Vòng/Phút

- Tầm lực: 5-13 N.m

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông bằng khí nén - Đầu ngang 1/2"

PNEUMATIC RATCHET WRENCHES 1/2"

Code: 55841

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

-  Đầu nối: ½ inch

- Tốc độ 175 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông khí nén - Đầu ngang 3/8"

PNEUMATIC RATCHET WRENCHES 3/8"

Code: 55840

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

-  Đầu nối: 3/8 inch

- Tốc độ 175 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông khí nén - Đầu ngang 1/4"

PNEUMATIC RATCHET WRENCHES 1/4"

Code: 55839

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

-  Đầu nối: 1/4 inch

- Tốc độ 300 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông bằng khí nén 1"

IMPACT WRENCHES 1"

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

-  Đầu nối: 1 inch

- Tốc độ 4000 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông bằng khí nén 3/4"

IMPACT WRENCHES 3/4"

Code: 55837

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

-  Đầu nối: 3/4 inch

- Tốc độ 4000 Vòng/phút

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông bằng khí nén 1/2"

IMPACT WRENCHES 1/2"

Code: 55836

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

 Đầu nối: ½ inch

- Tốc độ 11000 Vòng/phút

 

Chi tiết

Liên Hệ

Súng mở bu lông bằng khí nén 3/8"

PNEUMATIC IMPACT WRENCHES

Model: 55835

Hãng sản xuất: Ega Master-EU

Loại: 3/8"

Tốc độ: 11000 RM

Chi tiết

Đối tác