HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt- Webbing

2,155,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,709,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 12 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 12 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W12T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,249,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

639,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 8 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 8 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W8T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

409,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

245,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 5 tấn, 2M

Dây cáp vải bản dẹt 5 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W5T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

182,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 2M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

100,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn, 1M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 1M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

62,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 1M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 1M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

116,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 1 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 1 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W1T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

101,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 1 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 1 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W1T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

62,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 1 tấn, dài 2M

Dây cáp vải 1 tấn , dày 2M (Webbing Sling Eye to Eye)

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Model: W1T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

 

 

Chi tiết

2,226,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 12 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 12 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W12T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,450,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 10 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W10T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

789,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 8 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 8 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W8T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

520,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 6 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W6T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

323,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 5 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 5 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W5T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

242,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

148,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn 2M

Dây cáp vải bản dẹt 3 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W3T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

94,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 2M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác