HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn Eye to eye

62,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 1M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 1M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

94,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 2M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

132,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

163,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 4M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

193,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

230,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

296,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

362,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 2 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W2T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác