Thiết Bị Làm Ren Đường Ống Ega Master

Thiết bị làm ren đường ống Ega Master là thiết bị chuyên dụng để tạo ren cho ống kim loại một cách đơn giản và hiệu quả. Thiết bị ren ống được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong ngành công nghiệp nặng, dầu khí, nhà máy điện...

ADTECH xin giới thiệu tất cả thiết bị tạo ren đường ống từ cơ bản đến thiết bị lớn để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

 

          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống thủy lực Ega Master 56060

149,462,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy tiện ren ống BSPT Ega Master 56062

124,661,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy tiện ren ống NPT Ega Master 56063

124,661,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69123

38,519,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69122

35,603,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69121

33,717,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay BSPT Ega Master 69116

38,519,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay BSPT Ega Master 69115

35,603,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay BSPT Ega Master 69114

33,717,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69089

23,460,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69088

21,059,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay NPT Ega Master 69087

18,659,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay BSPT Ega Master 69084

23,460,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy ren ống cầm tay BSPT Ega Master 69083

21,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy tiện ren ống NPT Ega Master 56961

160,000,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Máy tiện ren ống BSPT Ega Master 56960

160,000,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat