HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Cờ lê vòng đóng 6 cạnh

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-160mm/ 5/8"-6"

Vật liệu: Cr-Mo

Giá : Liên Hệ

Cờ lê đóng 6 cạnh

MM

 
Code Units to add to cart
                   
68927 17mm 145 32 12 7 0,2 5 1 Units to add to cart
68928 19mm 145 32 12 7 0,2 5 1 Units to add to cart
68929 22mm 155 42 14 9 0,2 5 1 Units to add to cart
68930 24mm 165 42 14 9 0,2 5 1 Units to add to cart
68931 27mm 175 46 16 10 0,3 5 1 Units to add to cart
68932 30mm 185 55 19 11 0,4 5 1 Units to add to cart
68933 32mm 185 55 19 11 0,5 5 1 Units to add to cart
68934 36mm 210 60 19 11 0,6 5 1 Units to add to cart
68935 41mm 230 65 20 12 0,7 5 1 Units to add to cart
68936 46mm 240 75 22 13 1 5 1 Units to add to cart
68937 50mm 250 80 23 14 1,2 - - Units to add to cart
68938 55mm 270 85 24 14 1,4 - - Units to add to cart
68939 60mm 270 90 26 15 1,6 1 - Units to add to cart
68940 65mm 300 100 30 16 1,9 1 - Units to add to cart
68941 70mm 320 105 32 17 2,3 1 - Units to add to cart
68942 75mm 330 115 33 18 2,9 1 - Units to add to cart
68943 80mm 350 125 34 19 3,6 1 - Units to add to cart
68944 85mm 360 130 36 20 3,9 1 - Units to add to cart
68945 90mm 380 145 39 23 7,5 1 - Units to add to cart
68946 100mm 410 160 43 25 9,5 1 - Units to add to cart
68947 110mm 450 170 45 28 9,5 1 - Units to add to cart
68948 120mm 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68949 130mm 510 195 60 31 12 1 - Units to add to cart
68950 140mm 520 210 60 32 12 1 - Units to add to cart
68951 150mm 570 220 60 32 14 1 - Units to add to cart
68952 160mm 590 240 60 33 16 1 - Units to add to cart

 

INCH

 
Code Units to add to cart
                   
68687 5/8" 145 32 12 7 0,2 5 1 Units to add to cart
68614 3/4" 145 32 12 7 0,2 5 1 Units to add to cart
68615 7/8" 165 42 14 9 0,2 5 1 Units to add to cart
68616 15/16" 165 42 14 9 0,2 5 1 Units to add to cart
68617 1" 175 46 16 10 0,3 5 1 Units to add to cart
68618 1.1/16" 175 46 16 10 0,3 5 1 Units to add to cart
68619 1.1/8" 185 55 16 11 0,4 5 1 Units to add to cart
68620 1.3/16" 185 55 16 11 0,4 5 1 Units to add to cart
68621 1.1/14" 185 55 16 11 0,5 5 1 Units to add to cart
68622 1.5/16" 185 55 16 11 0,5 5 1 Units to add to cart
68623 1.3/8" 210 60 19 11 0,5 5 1 Units to add to cart
68624 1.7/16" 210 60 19 11 0.5 5 1 Units to add to cart
68625 1.1/2" 230 65 20 12 0,7 5 1 Units to add to cart
68626 1.9/16" 230 65 20 12 0,7 5 1 Units to add to cart
68627 1.5/8" 230 65 20 12 0,7 5 - Units to add to cart
68628 1.11/16" 230 65 20 12 0,7 1 - Units to add to cart
68629 1.3/4" 230 75 22 13 1 1 - Units to add to cart
68630 1.13/16" 230 75 22 13 1 1 - Units to add to cart
68631 1.7/8" 230 75 22 13 1 1 - Units to add to cart
68632 1.15/16" 250 80 23 14 1 1 - Units to add to cart
68633 2" 250 80 23 14 1 1 - Units to add to cart
68634 2.1/16" 270 85 24 14 1,4 1 - Units to add to cart
68635 2.1/8" 270 85 24 14 1,4 1 - Units to add to cart
68636 2.3/16" 270 85 24 14 1,4 1 - Units to add to cart
68637 2.1/4" 270 90 26 15 1,6 1 - Units to add to cart
68638 2.5/16" 270 90 26 15 1,6 1 - Units to add to cart
68639 2.3/8" 270 90 26 15 1,6 1 - Units to add to cart
68640 2.7/16" 270 90 26 15 1,6 1 - Units to add to cart
68641 2.1/2" 300 100 30 16 2,3 1 - Units to add to cart
68642 2.9/16" 300 100 30 16 2,3 1 - Units to add to cart
68643 2.5/8" 300 100 30 16 2,3 1 - Units to add to cart
68644 2.11/16" 320 110 32 17 2,5 1 - Units to add to cart
68645 2.3/4" 320 110 32 17 2,5 1 - Units to add to cart
68646 2.13/16" 320 110 32 17 2,5 1 - Units to add to cart
68647 2.7/8" 330 115 33 18 3,2 1 - Units to add to cart
68648 2.15/16" 330 115 33 18 3,2 1 - Units to add to cart
68649 3" 330 115 33 18 3,2 1 - Units to add to cart
68650 3.1/16" 350 125 34 19 3,6 1 - Units to add to cart
68651 3.1/8" 350 125 34 19 3,6 1 - Units to add to cart
68652 3.1/4" 360 130 36 20 3,9 1 - Units to add to cart
68653 3.5/16" 360 130 36 20 3,9 1 - Units to add to cart
68655 3.1/12" 360 140 39 20 3,9 1 - Units to add to cart
68656 3.9/16" 390 140 39 23 7,5 1 - Units to add to cart
68657 3.5/8" 390 140 39 23 7,5 1 - Units to add to cart
68658 3.11/16" 390 140 39 23 7,5 1 - Units to add to cart
68659 3.3/4" 390 140 39 23 7,5 1 - Units to add to cart
68660 3.13/16" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68661 3.7/8" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68662 3.15/16" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68663 4" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68664 4.1/16" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68665 4.1/8" 420 155 43 25 10 1 - Units to add to cart
68666 4.3/16" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68667 4.1/14" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68668 4.5/16" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68669 4.3/8" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68670 4.1/2" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68671 4.9/16" 450 170 45 28 10 1 - Units to add to cart
68672 4.5/8" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68673 4.11/16" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68674 4.3/4" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68675 4.13/16" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68676 4.7/8" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68677 4.15/16" 480 180 50 30 11 1 - Units to add to cart
68678 5" 510 195 55 31 12 1 - Units to add to cart
68679 5.1/4" 510 195 55 31 12 1 - Units to add to cart
68680 5.5/16" 510 195 55 31 12 1 - Units to add to cart
68681 5.3/8" 520 210 60 32 12 1 - Units to add to cart
68682 5.1/2" 520 210 60 32 12 1 - Units to add to cart
68683 5.3/4" 570 220 60 32 14 1 - Units to add to cart
68684 6" 570 220 60 32 16 1 - Units to add to cart

Sản Phẩm Liên Quan

Liên Hệ

Điếu thẳng 2 đầu vặn

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Điếu 2 đầu vặn góc

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Tuýp lắc đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đầu vòng đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đầu mở đuôi chuột

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê móc điều chỉnh

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê móc

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng đóng 12 cạnh

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê miệng đóng

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê đa giác

Hãng Sản xuất: Ega Master Xuất xứ: Tây Ban Nha -...
Chi tiết

Đối tác