Kìm cách điện 1000V

          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt trợ lực 200mm cách điện 1000V Ega Master 76598

737,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt trợ lực 180mm cách điện 1000V Ega Master 76597

655,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm nhổ đinh 160mm cách điện 1000V Ega Master 76599

682,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm tuốt dây 160mm cách điện 1000V Ega Master 76603

682,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm nhổ đinh 200mm cách điện 1000V Ega Master 76602

791,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt 190mm cách điện 1000V Ega Master 76596

710,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bằng 200mm cách điện 1000V Ega Master 76584

682,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bằng 180mm cách điện 1000V Ega Master 76583

600,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm mỏ cong 200mm cách điện 1000V Ega Master 76594

655,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bằng 165mm cách điện 1000V Ega Master 76582

546,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm mũi nhọn 200mm cách điện 1000V Ega 76592

612,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm cắt 190mm cách điện 1000V Ega Master 76617

682,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm mỏ cong 200mm cách điện 1000V Ega Master 76615

666,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm mũi nhọn 200mm cách điện 1000V Ega Master 76613

639,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Kìm bằng 210mm cách điện 1000V Ega Master 76609

692,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat