Đầu tuýp/socket 1/2 inch

          ( 0 Đánh giá )

Tuýp 1/4 inch đầu lục giác 2.5 mm Ega Master 53013

105,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Thanh nối dài 1/2 inch dài 125 mm Ega Master 60711

595,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/4 inch Ega Master 60699

430,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu chuyển 1/2 inch sang 3/8 inch Ega Master 60698

430,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 1.1/8 inch Ega Master 56362

777,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 1.1/16 inch Ega Master 56361

777,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 1 inch Ega Master 56360

606,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 15/16 inch Ega Master 56359

593,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 7/8 inch Ega Master 56358

512,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 13/16 inch Ega Master 56357

493,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 3/4 inch Ega Master 56356

447,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 11/16 inch Ega Master 56355

404,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 5/8 inch Ega Master 56354

378,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 9/16 inch Ega Master 56353

350,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 1/2 inch Ega Master 56352

300,000đ
          ( 0 Đánh giá )

Đầu tuýp đen 1/2 inch cỡ 7/16 inch Ega Master 56351

300,000đ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline

028-39166744

Nhân viên tư vấn

0916493365

Facebook Chat