HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Mỏ Lết - cờ lê - Cle chố

Liên Hệ

Mỏ lết ống chống tia lửa điện

NON SPARKING HEAVE DUTY PIPE WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: 8", 10", 12", 14", 18", 24", 36", 48"

Chi tiết

Liên Hệ

Cle hai đầu vòng chống tia lửa điện

NON SPARKING OPEN-END WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: Từ 7/32" đến 2-9/16"

Chi tiết

Liên Hệ

Cle đóng một đầu vòng chống tia lửa điện (mm)

NON SPARKING CURVER SLOGGING RING WRENCH (MM) 

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 24mm đến 70mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle một đầu tròng chống tia lửa điện

NON SPARKING OFFSET SLOGGING RING WRENCH (MM)  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 22mm đến 120mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle hai đầu miệng chống tia lửa điện

NON SPARKING OPEN-END WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: Từ 4 đến 80 mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ mở thùng phi bằng đồng

NON SPARKING DRUM OPENER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 450mm

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lếch chống tia lửa điện

NON SPARKING ADJUSTABLE WRENCH COMFORT

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu:  Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

Chi tiết

Liên Hệ

Cle vòng miệng chống tia lửa điện

NON SPARKING COMBINATION WRENCH (mm)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 6 đến 90mm

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lếch chống tia lửa điện

NON SPARKING ADJUSTABLE WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Ống điếu đầu vuông bằng đồng

NON SPARKING SQUARE SOCKET   

Code: 74189

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: 3/8" 

- Chiều dài: 155mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle đầu vuông mở ti van bằng đồng

NON SPARKING VALVE SQUARE  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 6 đến 24 mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle cong một đầu vòng chống tia lửa điện (mm)

NON SPARKING CURVED END RING WRENCH (MM)  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 10mm đến 80mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle một đầu vòng chống tia lửa điện (inch)

NON SPARKING SINGLE END RING WRENCH (INCH)  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 1/2" đến 3-3/4"

Chi tiết

Liên Hệ

Cle một đầu vòng chống tia lửa điện (mm)

NON SPARKING SINGLE END RING WRENCH   

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 8mm đến 95mm

Chi tiết

Liên Hệ

Cle một đầu tròng chống tia lửa điện (inch)

NON SPARKING OFFSET SLOGGING RING WRENCH (INCH)  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 1.1/16" đến 3"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ mở thùng phi bằng đồng

NON SPARKING CARBIDE DRUM OPENER  

Code: 72170

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 280mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ mở nắp thùng phi đa năng bằng đồng

NON SPARKING MULTI-HEAD BUNG WRENCH  

Code: 72452

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 385mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ mở nắp thùng phi bằng đồng

NON SPARKING BUNG WRENCH  

Code: 71446

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 300mm 

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ mở tay quay van bằng đồng

NON SPARKING VALVE WHEEL HOOK  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ

Chi tiết

Liên Hệ

Cle 2 đầu chữ C chống tia lửa điện

NON SPARKING DOUBLE C WRENCH  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: 14.5 - 18.5 mm

Chi tiết

Đối tác