HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Mỏ lết các loại

Liên Hệ

Mỏ lếch ngang

Mỏ lếch ngang 15"

HSX: Ega Master

Model: 61362

Vật liệu: Titan

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết dây da

STRAP WRENCHES  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép, dây da

- Chiều dài: 300mm

- Độ mở: 3", 8", 12"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết xích heavy duty

HEAVY DUTY REVERSIBLE PIPE WRENCHES   

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 900mm đến 1300mm

- Độ mở: 4" đến 20"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết xích

REVERSIBLE CHAIN PIPE WRENCHES  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 300mm

- Độ mở: 4" (100mm)

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng

SWEDISH PIPE WRENCHES STRAIGHT JAWS  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 320, 420, 550MM

- Độ mở: 1", 1.1/2", 2"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng 90 độ

FITTING PIPE WRENCHES

Code: 61050

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 310mm

- Độ mở: 1"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng 90 độ

SWEDISH PIPE WRENCHES 900  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 320mm, 430mm, 550mm, 600mm, 750mm

- Độ mở: 1" đến 4"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng 45 độ

PIPE WRENCHES 450  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 230mm, 330mm, 450mm, 550mm

- Độ mở: 1/2" đến 2"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng S 45 độ

SWEDISH PIPE WRENCHES S 450  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Chiều dài: 230mm, 330mm, 420mm, 550mm, 650mm

- Độ mở: 1/2" đến 3"

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng mở ốc vít

HEXAGONAL OFFSET PIPE WRENCHES

Code: 61367

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 9.1/2" (240mm)

- Độ mở: 1.1/8"-2.5/8"

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng mở ốc vít

HEX PIPE WRENCHES

Code: 61407

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 14.1/2"

- Độ mở: 5/8"-1.1/4"

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng bằng thép STUD

STUD PIPE WRENCHES 

Code: 61369

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 10"

- Độ mở ngàm: 2.5/8"

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết rằng bằng thép

BLITZ PIPE WRENCHES

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 175mm, 225mm, 275mm, 300mm, 350mm

- Độ mở: 1" đến 3"

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng bằng nhôm 90 độ

ALUMINIUM PIPE WRENCHES  900

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 14", 18", 24"

- Vật liệu: Nhôm

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng bằng nhôm

ALUMINIUM PIPE WRENCHES 

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 10", 12", 14", 18", 24", 36", 48"

- Vật liệu: Nhôm

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng 90 độ

OFFSET PIPE WRENCHES 900  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 14", 18"

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng

OFFSET HEAVY DUTY PIPE WRENCHES  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 8", 10", 12", 14", 18", 24"

- Heavy duty

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết răng heavy dutu

HEAVY DUTY PIPE WRENCHES  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 6", 8", 10", 12", 14", 18", 24", 36", 48", 60"

- Heavy duty

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết ống bằng thép

REINFORCED PIPE WRENCHES  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 8", 10", 12", 14", 18", 24", 36"

- Vật liệu: Thép

 

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lết đa năng bằng nhôm

ALUMINIUM PIPE WRENCHES  

Code: 61407

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Chiều dài: 18"

- Độ mở: 17-80mm

 

Chi tiết

Đối tác