HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Kìm Chống Cháy Nổ

Liên Hệ

Kìm mũi nhọn chống cháy nổ

Kìm mũi nhọn chống cháy nổ

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Al-Bron/Cu-Be

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt chống cháy nổ

Kìm cắt chống cháy nổ

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Al-Bron/Cu-Be

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt cường lực chống cháy nổ

Kìm cắt cường lực chống cháy nổ

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Inox 420

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm kẹp ống chống cháy nổ

Kìm kẹp ống chống cháy nổ

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Al-Bron/Cu-Be

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm tuốt dây chống cháy nổ

Kìm tuốt dây chống cháy nổ

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Al-Bron/Cu-Be

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt trượt chống phát tia lửa điện

SLIP JOINT PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm đa năng chống phát tia lửa điện

NON SPARKING COMBINATION PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mở phe trong chống phát tia lửa điện

NON SPARKING INTERNAL CIRCLIP PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

 - Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mở phe ngoài chống phát tia lửa điện

NON SPARKING EXTERNAL CIRPLIP PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ nhọn mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI FLAT NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chiều dài: 125mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm răng mini chống phát tia lửa điện

NON SPARKING MINI COMBINATION PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 125mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ tròn mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI ROUND NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 130mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ cong mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI BENT NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 125mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ dài mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI LONG NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 125mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ dài mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI LONG NEEDLE NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 150mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ quạ chống tia lửa điện

NON SPARKING GROOVE JOINT PINCER 

Model:

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI DIAGONAL CUTTING PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 115mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ quạ chống tia lửa điện

NON SPARKING BOX JOINT PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt góc mini chống tia lửa điện

NON SPARKING MINI DIAGONAL CUTTING TRIANGULAR PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Br)

- Chiều dài: 115mm

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm nhổ đinh chống tia lửa điện

NON SPARKING CARPENTER PINCER 

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

Chi tiết

Đối tác