HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng cụ cắt ống

Liên Hệ

Bộ dụng cụ cắt và loe ống đồng

REFRIGERATION KIT

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

 

Model: 68052

Chi tiết

Liên Hệ

Máy vát mép ống bằng điện

ELECTRIC BEVELLING MACHINE

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính ống: 3/8" đến 50" 

- Nguồn cung cấp: 220V hoặc 110V

Chi tiết

Liên Hệ

Máy cắt ống bằng điện

POWER PIPE CUTTER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính ống cắt: 2.1/2" - 12"

- Nguồn điện: 110V hoặc 230V

- Trọng lượng: 75kg

Chi tiết

Liên Hệ

Máy cắt ống bằng tay

POWER PIPE CUTTER CORTAMATIC - 1 2

Code: 60002

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Đường kính ống cắt: 2.1/2" - 12"

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ dụng cụ cắt ống inox KIT 3

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX, gồm 3 cái

- Đường kính ống: 3-22mm, 3-32mm, 6-42mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox AUTOMATIC 50

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER AUTOMATIC 50 

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống: 6-50mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox UNIQUE

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống: 5-35mm, 6-42mm, 6-45mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox TELESCOPIC 32

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER TELESCOPIC 32 

Code: 63094

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống:

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox CLASSIC 32

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER   

Code: 63094

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống: 3-32MM

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox MINI 30

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX 

- Đường kính ống: 3-30mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox MINI

STAINLESS STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống: 3-16mm, 3-22mm

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox 2"-12"

HINGER INOX PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống INOX

- Đường kính ống: 2" - 12"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống thép 2"-12"

HINGER STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống thép

- Đường kính ống: 2" - 12"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox 2"-4"

INOX PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống inox

- Đường kính ống: 2"-4"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống thép 2"-4"

STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống thép

- Đường kính ống: 2"-4"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox 1/8"-3"

INOX PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống Inox

- Đường kính ống: 1/8" - 3"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống thép 1/8"-3"

STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống théo

- Đường kính ống: 1/8" - 3"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống inox

STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Sử dụng để cắt ống Inox

- Đường kính ống 1/8" - 2"

Chi tiết

Liên Hệ

Dụng cụ cắt ống thép

STEEL PIPE CUTTER  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép

- Cắt ống thép: Từ 1/8 đến 2"

Chi tiết

Đối tác