HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng cụ cách điện 1000V

Liên Hệ

Kìm cách điện 1000V

Kìm cách điện 1000V dùng trong môi trường có điện áp  và thương dùng trong công việc hotline. Hàng đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu

Chi tiết

Liên Hệ

Cle một vòng miệng chống tia lửa điện

NON SPARKING SINGLE END OPEN JAW SPANNER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít chống tia lửa điện

NON SPARKING SCREWDRIVER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm đa năng chống tia lửa điện

NON SPARKING COMBINATION PLIER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 160mm, 180mm và 200mm

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ quạ chống tia lửa điện

NON SPARKING BOX JOINT PLIER 1000V  

Code: 79359

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 10" (250mm)

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm tuốt dây chống tia lửa điện

NON SPARKING WIRE STRIPPER 1000V  

Code: 79053

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 170MM

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Mỏ lếch chống tia lửa điện 1000V

NON SPARKING ADJUSTABLE WRENCH 1000V

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 8" (200mm) và 10" (250mm)

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt cường lực chống tia lửa điện 1000V

NON SPARKING HEAVE DUTU CUTTING NIPPLER PLIER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 160mm và 180mm

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt chéo chống tia lửa điện

NON SPARKING DIAGONAL CUTTING PLIER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 160mm

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ dài chống tia lửa điện

NON SPARKING LONG NOSE PLIER 1000V  

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 160mm, 180mm và 200mm

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm khớp nối trượt chống tia lửa điện

NON SPARKING SLIP JOINT PLIER 1000V  

Code: 79051

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 8"

- Khả năng cách điện: 1000V

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mở ống gas chống tia lửa điện

NON SPARKING GAS PIPE PLIER 1000V  

Code: 79049

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Chiều dài: 210mm

- Khả năng cách điện 1000V

Chi tiết

Đối tác