HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây chằng hàng 10 tấn

976,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 2M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 2M (100mm)

Model: CH10T-2M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

947,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 1M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 1M (100mm)

Model: CH10T-1M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

765,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 1M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 1M (75mm)

Model: CH10T-1M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,099,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 6M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 6M (100mm)

Model: CH10T-6M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,071,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 5M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 5M (100mm)

Model: CH10T-5M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,013,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 3M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 3M (100mm)

Model: CH10T-3M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

796,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 2M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 2M (75mm)

Model: CH10T-2M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,128,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 7M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 7M (100mm)

Model: CH10T-7M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,050,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 7M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 7M (75mm)

Model: CH10T-7M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

879,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 3M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 3M (75mm)

Model: CH10T-3M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,157,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 8M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 8M (100mm)

Model: CH10T-8M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,042,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 4M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 4M (100mm)

Model: CH10T-4M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,081,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 8M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 8M (75mm)

Model: CH10T-8M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

947,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 4M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 4M (75mm)

Model: CH10T-4M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

977,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 5M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 5M (75mm)

Model: CH10T-5M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,020,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 6M (75mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 6M (75mm)

Model: CH10T-6M75

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,215,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 10M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 10M (100mm)

Model: CH10T-10M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,363,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 15M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 15M (100mm)

Model: CH10T-15M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,450,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 18M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 18M (100mm)

Model: CH10T-18M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

1,509,000 VNĐ

Cáp vải có tăng đơ 10 tấn, dài 20M (100mm)

Cáp vải có tăng đơ - CARGO LASHING BELT

Dây chằng hàng 10 tấn, dài 20M (100mm)

Model: CH10T-20M100

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác