HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Bộ tuýp socket 1/4 inch

Liên Hệ

BỘ TUÝP SOCKET ¼ INCH 12 MÓN

Bộ tuýp socket ¼ inch 30 món

Model: 61323/61324

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 33 món hệ mét

Bộ tuýp socket ¼ inch 33 món hệ mét

Model: 55590

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 30 món

Bộ tuýp socket ¼ inch 30 món

Model: 55592

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 29 món hệ inch

Bộ tuýp socket ¼ inch 18 món hệ mét

Model: 61961

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 29 món hệ mét

Bộ tuýp socket ¼ inch 18 món hệ mét

Model: 61958

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 18 món hệ mét

Bộ tuýp socket ¼ inch 18 món hệ mét

Model: 55591

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Đối tác