HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Bộ tuýp socket 1/2 inch

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ inch

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ inch

Model: 65075

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ mét

Model: 65074

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 41 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 41 món

Model: 61793

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ inch

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ inch

Model: 61798/61799

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ mét

Model: 61796/61797

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 20 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 20 món hệ mét

Model: 55599/55600

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 21 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 21 món hệ mét

Model: 55601

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món

Model: 61960/61963

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món hệ mét

Model: 55602

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 28 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 28 món hệ mét

Model: 55598/55597

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 35 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 35 món

Model: 55603

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Đối tác