HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Bộ dụng cụ chống cháy nổ

Liên Hệ

Bộ dụng cụ 17 món chống cháy nổ

NON SPARKING ATEX SAFETY SET (17pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ cle miệng chống cháy nổ (mm)

NON SPARKING OPEN-END WRENCH SET MM

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 6mm đến 32mm

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tua vít 8 món chống cháy nổ

NON SPARKING SCREWDRIVERS SET

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tua vít 6 món chống cháy nổ

NON SPARKING CREWDRIVERS SET

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ cle vòng miệng chống cháy nổ (inch)

NON SPARKING COMBINATION WRENCH SET INCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 3/8 inch đến 1-1/4 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ cle miệng chống cháy nổ (inch)

NON SPARKING OPEN-END WRENCH SET INCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 3/8 inch đến 1-1/4 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ cle vòng chống cháy nổ (mm)

NON SPARKING DOUBLE OFFSET RING WRENCH SET MM

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 6mm đến 32mm

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ cle vòng miệng chống cháy nổ (mm)

NON SPARKING COMBINATION WRENCH SET MM

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 6mm đến 32mm

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 18 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (18pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 30mm đến 80mm

- Đầu nối: 1 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 20 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (20pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 21mm đến 50mm

- Đầu nối: 3/4 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 14 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (14pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 21mm đến 50mm

- Đầu nối: 3/4 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 31 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (31pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 8mm đến 32mm

- Đầu nối: ½ inch

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 27 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (27pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 10mm đến 32mm

- Đầu nối: ½ inch

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 24 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (24pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 10mm đến 32mm

- Đầu nối: ½ inch

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 16 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (16pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 10mm đến 32mm

 

- Đầu nối: ½ inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 12 món chống tia lửa điện (mm)

NON SPARKING SOCKET SET (12pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 8mm đến 27mm

- Đầu nối: ½ inch

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ đầu tuýp 9 món chống tia lửa điện

NON SPARKING SOCKET SET (9pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

- Size: từ 10mm đến 24mm

- Đầu nối: 1/2 inch

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ dụng cụ 38 món chống cháy nổ

NON SPARKING ATEX SAFETY SET (38pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ dụng cụ 9 món chống cháy nổ

NON SPARKING ATEX SAFETY SET (9pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ dụng cụ 37 món chống cháy nổ

NON SPARKING ATEX SAFETY SET (37pcs)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 

Chi tiết

Đối tác