HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng cụ cầm tay bằng inox

Liên Hệ

Kìm Inox đa năng

STAINLESS STEEL 420 COMBINATION PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt bằng inox 420

STAINLESS STEEL 420 DIAGONAL NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm cắt cường lực bằng Inox

STAINLESS STELL HEAVY DUTY CUTTING NIPPER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm inox mỏ tròn

STAINLESS STEEL ROUND NOSE PLIER

Model: 38004

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox mỏ dài

STAINLESS STELL LONG NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm inox mỏ cong

STAINLESS STELL BENT NOSE PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox mỏ nhọn

STAINLESS STELL FLAT NOSE PLIER

Model: 38003

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox tuốt dây điện

STAINLESS STELL WIRESTRIPPER

Model: 38016

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm Inox nhổ đinh

STAINLESS END CUTTING NIPPER (ELECTRICIAN)

Hãng sản xuất: Ega Master

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (Inox 420)

Chi tiết

Liên Hệ

Búa kỹ thuật bằng Inox 420

STAINLESS STEEL JOINER'S HAMMER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Búa tạ bằng Inox 420

STAINLESS STEEL SLEDGE HAMMER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420) 

Chi tiết

Liên Hệ

Búa đầu tròn bằng Inox 420

STAINLESS STEEL BALL PEIN HAMMERS

Code: 38068

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Chiều dài: 350mm

- Trọng lượng: 450g

Chi tiết

Liên Hệ

Tủ đồ nghề bằng Inox 420

STAINLESS STEEL ROLLER CABINET

Code:51478

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Kích thước: 680x470x935 mm

- Trọng lượng: 63kg

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít bake bằng inox

STAINLESS STEEL PHILIPS SCREWDRIVER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Tua vít dẹp bằng Inox 420

STAINLESS STEEL ELECTRICIAN SCREWDRIVERS

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Lục giác dài bằng inox 420

STAINLESS STEEL LONG PATTERN WRENCH

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng bằng Inox (INCH)

STAINLESS STEEL COMBINATION WRENCHES (INCH)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng miệng bằng Inox (mm)

STAINLESS STEEL COMBINATION WRENCHES (MM)

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420) 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm mỏ quạ bằng inox 420

STAINLESS STEEL BOX JOINT PINCER PLIER

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

 

 

Chi tiết

Liên Hệ

Kìm nhổ đinh bằng inox 420

STAINLESS STEEL END CUTTING NIPPER MINI PLIER

Code: 38089

Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

- Vật liệu: Thép không rỉ 420 (stainless steel 420)

- Chiều dài: 110mm 

Chi tiết

Đối tác