HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dụng Cụ Cầm tay

53,000,000 VNĐ

Cần xiết lực điện tử 1/2"

Cần xiết lực điện tử 1/2"  -  Cờ lê lực 1/2" - Tay cân lực

DIGITAL TORQUE WRENCH  

 Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

Model: 56097

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Liên Hệ

Cờ lê vòng đóng 6 cạnh

Hãng Sản xuất: Ega Master

Xuất xứ: Tây Ban Nha - EU

Size: 17-160mm/ 5/8"-6"

Vật liệu: Cr-Mo

Chi tiết

50,420,000 VNĐ

Cần xiết lực điện tử 3/8"

Cần xiết lực điện tử 3/8"  -  Cờ lê lực 3/8" - Tay cân lực

DIGITAL TORQUE WRENCH  

 Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

Model: 56096

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

48,909,000 VNĐ

Cần xiết lực điện tử 1/4"

Cần xiết lực điện tử 1/4"  -  Cờ lê lực 1/4" - Tay cân lực

DIGITAL TORQUE WRENCH  

 Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)

Model: 56095

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1 inch 14 món

Bộ tuýp socket 1 inch 14 món

Model: 65075

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¾ inch 14 món

Bộ tuýp socket ¾  inch 14 món

Model: 61861/61862

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ inch

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ inch

Model: 65075

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 33 món hệ mét

Model: 65074

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 41 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 41 món

Model: 61793

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ inch

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ inch

Model: 61798/61799

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 17 món hệ mét

Model: 61796/61797

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

 

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 20 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 20 món hệ mét

Model: 55599/55600

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 21 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 21 món hệ mét

Model: 55601

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món

Model: 61960/61963

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 25 món hệ mét

Model: 55602

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 28 món hệ mét

Bộ tuýp socket 1/2 inch 28 món hệ mét

Model: 55598/55597

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket 1/2 inch 35 món

Bộ tuýp socket 1/2 inch 35 món

Model: 55603

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

BỘ TUÝP SOCKET ¼ INCH 12 MÓN

Bộ tuýp socket ¼ inch 30 món

Model: 61323/61324

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 24 món

Bộ tuýp socket ¼ inch 24 món

Model: 61791

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Liên Hệ

Bộ tuýp socket ¼ inch 33 món hệ mét

Bộ tuýp socket ¼ inch 33 món hệ mét

Model: 55590

Hãng sản xuất: Ega Master - EU

Vật liệu: Cr-V

Giao hàng: Toàn quốc.

Chi tiết

Đối tác