HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải tròn 3 tấn _Round Sling

139,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 1m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

245,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

350,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

468,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 4m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

573,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 5m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

676,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 6m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

784,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 7m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-7M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

887,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 8m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

996,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 9m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-9M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,105,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 10m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,314,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 12m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,530,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 14m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-14M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,634,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 15m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-15M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,739,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 16m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-16M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

2,161,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 20m

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH - Việt Nam

Model: R3T-20M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

Đối tác