HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải cẩu hàng ADTECH

Liên Hệ

Giấy chứng nhận kiểm định

Chi tiết

Liên Hệ

Phạm vi kiểm định 1

Chi tiết

194,000 VNĐ

Cáp vải bản tròn 1T dài 5m (Round Sling)

 Cáp vải bản tròn 1 tấn (Round Sling)

HSX: ADTECH-Việt Nam

Type: R1T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

 
Chi tiết

Liên Hệ

Phạm vi kiểm định 2

Chi tiết

2,797,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

8,916,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

6,236,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

4,876,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 30 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W30T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

8,095,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 18M

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn dài 18M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W20T-18M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

7,587,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 16M

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn dài 16M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W20T-16M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

5,775,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W20T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

4,861,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W20T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

3,116,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 20 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W20T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

5,274,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 16M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 16M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-16M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

4,657,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 14M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 14M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-14M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

4,036,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 12M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 12M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-12M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

3,401,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

2,155,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 16 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W16T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

470,000 VNĐ

Dây cáp cẩu thùng phi

Dây cáp cẩu thùng phi - Vertical drum handing sling

 

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Giá chỉ mang tính tham khảo, liên hệ để đươc giá tốt nhất

 

Chi tiết

53,000 VNĐ

Cáp vải tròn 1 tấn, chiều dài 1m (ROUND SLING)

Cáp vải trỏn 1 tấn- Roung sling 

HSX: ADTECH-Việt Nam

Model:  R1Tx1M 

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Chi tiết

Đối tác