HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản tròn - Round Sling

253,000 VNĐ

Cáp vải bản tròn 1T dài 5m (Round Sling)

 Cáp vải bản tròn 1 tấn (Round Sling)

HSX: ADTECH-Việt Nam

Type: R1T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

 
Chi tiết

69,000 VNĐ

Cáp vải tròn 1 tấn, chiều dài 1m (ROUND SLING)

Cáp vải trỏn 1 tấn- Roung sling 

HSX: ADTECH-Việt Nam

Model:  R1Tx1M 

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Chi tiết

466,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R6T-2M

Chi tiết

221,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 1m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R5T-1M

Chi tiết

139,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 1m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

102,000 VNĐ

Cáp vải bản tròn 2 tấn, dài 1m (Round Sling)

Cáp Vải Bản Tròn 2 tấn

Hãng sản xuất: ADTECH

Model: R2T-1M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

113,000 VNĐ

Cáp vải tròn 1 tấn, chiều dài 2m (ROUND SLING)

Cáp vải tròn 1 tấn, chiều dài 2m -Round Sling

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: R1T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Chi tiết

672,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R6T-3M

Chi tiết

395,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R5T-2M

Chi tiết

1,028,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn, dài 7m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R4T-7M

Chi tiết

315,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R4T-2M

Chi tiết

245,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 2m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

178,000 VNĐ

Cáp vải bản tròn 2 tấn, dài 2m (Round Sling)

Cáp vải tròn 2 tấn 

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Model: R2T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

925,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 4m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R6T-4M

Chi tiết

571,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 5 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R5T-3M

Chi tiết

454,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 4 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R4T-3M

Chi tiết

350,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn, dài 3m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 3 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R3T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

270,000 VNĐ

Cáp vải bản tròn 2 tấn, chiều dài 3m

Cáp vải tròn 2 tấn

Hãng sản xuất: ADTECH- Việt Nam

Model: R2T-3M

 

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

 

Chi tiết

209,000 VNĐ

Cáp vải tròn 1 tấn, chiều dài 4m (ROUND SLING)

Cáp vải tròn 1 tấn- Round Sling

HSX: ADTECH- Việt Nam

Model: R1T-4M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Chi tiết

1,139,000 VNĐ

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn, dài 5m (Round Sling)

Dây cáp vải bản tròn 6 tấn

Hãng sản suất: ADTECH- Việt Nam

Model: R6T-5M

Chi tiết

Đối tác