HAND TOOL ADTECH

86 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE

Mr. Chiến 0962.683171

Mr. Hoàng 0916.493.365

Email : kimhoang2806@gmail.com

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn Eye to eye

238,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 2M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 2M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-2M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

316,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 3M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

406,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 4M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 3M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-3M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

486,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 5M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 5M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-5M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

564,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 6M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 6M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-6M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

731,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 8M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 8M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-8M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

897,000 VNĐ

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn, 10M

Dây cáp vải bản dẹt 4 tấn dài 10M (Webbing sling Eye to Eye)

HSX: ADTECH - Việt Nam

Model: W4T-10M

Giá mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

 

Chi tiết

Đối tác